KRS - 0000043188

monitoring pozycji

Zaproszeni Goście: mł. insp. Przemysław Kozanecki Komendant Powiatowy Policji w Gnieźnie,

Tomasz Budasz Prezydent Miasta Gniezna, Stanisław Pruszyński Prezes Honorowy SEiRP,

Wieloletni Prezes  ZW SEiRP w Poznaniu, Jan Zachciał Prezes ZW SEiRP w Poznaniu

JUBILEUSZ XV LECIA
STOWARZYSZENIA EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYNYCH W GNIEŹNIE

Uroczystość odbyła się w dniu 18 maja 2018 roku

 

Prezes Zenon Pieterek podstawił zebranym cele działania naszej organizacji, oraz podsumował działania gnieźnieńskiego SEiRP przez minione 15 lat. Podziękował za wsparcie w codziennych działaniach Komendantowi ,Prezydentowi i wszystkim naszym członkom i sympatykom stowarzyszenia.

Najbardziej zasłużeni otrzymali odznaczenia, medale i dyplomy….

 

Uhonorowano między innymi:

Odznaką za zasługi dla SEiRP z Dyplomem

 

Jerzy Zyguła, Marek Jarzębicki, Henryk Kędzierski, Krzysztof Wabich, Hilary Kasprowicz, Irena Kozłowska i Zdzisław Ochocka

 

Odznaką za zasługi dla SEiRP z Dyplomem

 

Komendant

Powiatowy Policji

Przemysław Kozanecki

Odznaką za wybitne osiągnięcia

dla SEiRP

 

Prezes SEiRP

Zenon Pieterek

W część artystycznej - Wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Strzecha” z Domu Kultury w Trzemesznie.

Tancerze zaprezentowali nam tańce regionalne - narodowe. Przepiękne stroje i układy taneczne zachwyciły uczestników uroczystości. Zebrani podziękowali za piękny występ gromkimi brawami.

 

 

 

Zabawa taneczna była ostatnim punktem obchodów Jubileuszu XV Lecia SEiRP Gniezno

 

 

 

 

Zdzisław Skalski

 

Krzysztof Hernacki