KRS - 0000043188

monitoring pozycji

Kontakt :  SEiRP w Gnieźnie

 

Siedziba:       Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie ul. Jana Pawła II nr 2

 

E-mail:          seirp.gniezno@wp.pl

 

 

Prezes Zarządu         -

Wiceprezes Zarządu - Czesław Połka                   tel. - 603 380 156 

Wiceprezes Zarządu - Krzysztof Hernacki            tel. - 608 807 557

Sekretarz                    - Marek Jarzębicki               tel. - 602 677 356

Skarbnik                    - Marian Szychowski            tel. - 694 413 544

 

 

Administrator Strony Internetowej - Czesław Połka - e-mail: cz.p@wp.pl

                          

 

                 

PRZYJMOWANIE INTERESANTÓW

 

                  Dyżury Członków Zarządu Koła w Gnieźnie

                  W każdy wtorek godz. 09.00 - 10.00

 

               Zebrania Ogólne Członków 

                  Patrz „ Komunikaty

 

 

 

 

        Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Poznaniu

               

                  60-488  Poznań   ul. Kochanowskiego 2 a

                           obok Sekcji  Socjalnej KWP

 

                                 www.zwpoznan.dbv.pl  

 

                          e-mail: zwseirp.poznan@gmail.com

 

 

                           Prezes Zarządu Wojewódzkiego

            

                           Jan Zachciał - tel. 519 340 121

 

 

 

Pole tekstowe: Kontakt z nami