KRS - 0000043188

1

Pieterek Zenon

     350,00 zł

 

 

 

     350,00 zł

 

2

Pieterek Magdalena

     350,00 zł

 

 

 

     350,00 zł

 

3

Połka Czesław

     350,00 zł

     350,00 zł

 

 

     700,00 zł

 

4

Połka Alicja

     350,00 zł

     350,00 zł

 

 

     700,00 zł

 

5

Hernacki Krzysztof

     350,00 zł

 

 

 

     350,00 zł

 

6

Hernacka Halina

     350,00 zł

 

 

 

     350,00 zł

 

7

Jeżewski Mariusza

     350,00 zł

 

 

 

     350,00 zł

 

8

Szalaty Marzena

     350,00 zł

 

 

 

     350,00 zł

 

9

Jarzębicki Marek

     250,00 zł

 

 

 

     250,00 zł

 

10

Jarzębicka Alicja

     250,00 zł

 

 

 

     250,00 zł

 

11

Ratajczak Mirosław

     350,00 zł

 

 

 

     350,00 zł

 

12

Ratajczak Urszula

     350,00 zł

 

 

 

     350,00 zł

 

13

Składanowska Jadwiga

     350,00 zł

 

 

 

     350,00 zł

 

14

Karmowska Maria

     500,00 zł

 

 

 

     500,00 zł

 

15

Lisiecki Jan

     350,00 zł

 

 

 

     350,00 zł

 

16

Lisiecka Iwona

     350,00 zł

 

 

 

     350,00 zł

 

17

Kociemba Halina

     350,00 zł

 

 

 

     350,00 zł

 

18

Kociemba Włodzimierz

     350,00 zł

 

 

 

     350,00 zł

 

19

Rachwalski Jerzy

     350,00 zł

 

 

 

     350,00 zł

 

20

Rachwalska Barbara

     350,00 zł

 

 

 

     350,00 zł

 

21

Kmieć Danuta

     350,00 zł

 

 

 

     350,00 zł

 

22

Kmieć Zbigniew

     350,00 zł

 

 

 

     350,00 zł

 

23

Polus Kamila

     350,00 zł

 

 

 

     350,00 zł

          350,00 zł

24

Polus Maciej

     350,00 zł

  

  

  

     350,00 zł

          350,00 zł

25

Gajzler Maksymilian

     400,00 zł

     300,00 zł

     700,00 zł

         -   zł

   1 400,00 zł

       1 400,00 zł

26

Paluch Piotr

  1 400,00 zł

         -   zł

         -   zł

         -   zł

   1 400,00 zł

       1 400,00 zł

27

Wabich Krzysztof

     350,00 zł

 

 

 

     350,00 zł

       3 500,00 zł

28

Wabich Anna

     350,00 zł

 

 

 

     350,00 zł

 

29

Nowacki Grzegorz

     350,00 zł

 

 

 

     350,00 zł

 

30

Nowacka Krystyna

     350,00 zł

 

 

 

     350,00 zł

 

31

Kosiński Mirosław

     350,00 zł

 

 

 

     350,00 zł

 

32

Kosińska Jadwiga

     350,00 zł

  

 

 

     350,00 zł

 

33

Wesołowska Stefania

     350,00 zł

     350,00 zł

 

 

     700,00 zł

 

34

Wawrzyniak Barbara

     500,00 zł

 

 

 

     500,00 zł

 

35

Iwaniec Urszula

     350,00 zł

 

 

  

     350,00 zł

 

36

Śrama Różą

     350,00 zł

 

 

 

     350,00 zł

 

37

Kuźniewska Ewa

     500,00 zł

 

 

 

     500,00 zł

 

38

Antczak Grzegorz

     400,00 zł

     400,00 zł

 

 

     800,00 zł

 

39

Antczak Krzysztof

     400,00 zł

     400,00 zł

 

 

     800,00 zł

 

40

Gibas Marek

     350,00 zł

 

 

 

     350,00 zł

 

41

Gibas Barbara

     350,00 zł

 

 

 

     350,00 zł

 

42

Specht Wiesław

     350,00 zł

 

 

 

     350,00 zł

 

43

Specht Małgorzata

     350,00 zł

 

 

 

     350,00 zł