KRS - 0000043188

monitoring pozycji

V TURNIEJ BAŚKI - KOPA SPORTOWEGO

ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH

 

REGULAMIN TURNIEJU

 

I CEL TURNIEJU

1. popularyzacja sportowej odmiany tej gry

2. rywalizacja sportowa

3. spotkanie integracyjne

 

 II TERMIN I MIEJSCE

Turniej odbędzie się w niedzielę 12 lutego 2017 roku o godz. 10.00

w pomieszczeniach restauracji „Nest” przy ul. Sobieskiego 20 w Gnieźnie.

 

II. ORGANIZATOR

Zarząd Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Gnieźnie

 

III ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do godz. 9.30 w dniu turnieju 

    - osobiście w biurze Zarządu Koła

    - lub drogą elektroniczną na e-mail: seirp.gniezno@wp.pl

2. Do turnieju można zgłosić dowolna liczbę uczestników – graczy.

 

 IV KOSZTY

1.Opłata startowa wynosi 25,-zł. od uczestnika turnieju. ( w tym otrzymuje obiad )

 

V NAGRODY

1. Za zajęcie I, II i III miejsca zawodnik otrzymuje dyplom i puchar

  Za IV, V i VI miejsce dyplom

 

VI. PRZEBIEG TURNIEJU.

1. Uczestnicy turnieju rywalizują w klasyfikacji indywidualnej.

2. Turniej rozgrywany jest systemem 5 rundowym, tak że każdy z zawodników gra 5 razy.

3. Każda runda to 32 rozdania, aż do zapisania karty i umowną liczbą 80 pkt.

4. Numery zawodników zostają ustalone w wyniku losowania.

5. Czwórki ustalone są wg tabeli rozstawienia

6. Zawodnik któremu przypadnie miejsce nr 1 przy stole,  rozpoczyna grę-tasuje karty 

    i rozdaje je pierwszy, pojedynczo oraz prowadzi zapisy i rozlicza grających.

7. Gracze siadają przy stoliku w kolejności w/g zapisu w protokole danej gry. 

 

VII. ZASADY GRY.

1. Gra odbywa się talią 16 kartową tj. 4 asy, 4 damy, 4 walety i 4 dziesiątki.

2. Hierarchia kart:

    AOpis: kier; 10Opis: kier; DOpis: trefl; DOpis: pik; DOpis: kier; DOpis: karo; WOpis: trefl; WOpis: pik; WOpis: kier; WOpis: karo;

 AOpis: karo; 10Opis: karo; AOpis: trefl; AOpis: pik; 10Opis: trefl;10Opis: pik

 

3. W rozliczeniu partii karty mają następujące  ilość punktów: Asy po 11, 10-tki po 10 pkt, damy po trzy  pkt. i walety po 2 pkt.

4. W grze można grać indywidualnie (Zolo du, Zolo),  które się ogłasza, oraz cichą, którą zawodnik nie  ogłasza,  (gdy ma dwie stare damy tj. damę trefl i pik). Grający cichą nie kontruje sobie.

5. Parami się gra, gdy zawodnicy mają tzw. stare damy. Posiadacz dwóch starych dam może grać tzw. wesele,  które ogłasza, i gra w parze z zawodnikiem posiadającym najstarszego waleta.

6. Licytacja-przebijanie jest możliwe tylko 3 razy i odbywa się wyrażeniami „ kontra, re-kontra i bok”.

7. Obowiązuje „karta stół”, jeżeli jednak w trakcie wyjścia zostanie zwiększona stawna poprzez licytację, to wychodzący ma prawo zmienić kartę leżącą na stole.

8. Cztery asy – Zolo wykładane.

9. Płacenie punktami.

 

Gra

bez kontry

z

kontrą

re

kontra

bok

Zwyczajna

z wyjściem

1

2

4

8

bez wyjścia

2

4

8

16

bez bitki

3

6

12

24

Zolo

normalna

5

10

20

X

Zolo du

normalna

10

20

40

X

Cicha

normalna

4

8

16

32

 

VIII.  PUNKTACJA.

 

1. Stolikowa skala punktów: I miejsce 5 pkt, II miejsce 3 pkt, III m.1 pkt, IV m.  0 pkt.

    - jeżeli wystąpi równa ilość małych  punktów w rundzie,  sumę dużych punktów dzieli po równo, między graczy z takim samym wynikiem.

2. Turniej wygrywa zawodnik z największą ilością dużych punktów.

    -  przy równej ilości dużych punktów o kolejności decyduje:

    -  wyższa ilość małych punktów

    -  większa ilość wygranych rund, następnie 2 miejsc itd.

 

IX.  SPORY I PROTESTY.

Wszelkie spory rozstrzyga prowadzący turniej sędzia, który zostanie przedstawiony przed zawodami.

Jego werdykty będą ostateczne.

Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora turnieju.

 

 

                                                                                          Organizator