KRS - 0000043188

monitoring pozycji

Zmarł w dniu 28 stycznia 2009 roku  

Jan Pawlak

miał 72 lata.   - Spoczywa na cmentarzu

przy ul. Witkowskiej

Zmarł w dniu 29 lipca 2009 roku

Bolesław Lewicki

miał 66 lat. - Spoczywa na cmentarzu

 św. Krzyża

marł w dniu 05 września 2010 roku

Jan Sawiński

miał 61 lat - Spoczywa na cmentarzu

św. Wawrzyńca

Zmarł w dniu 14 marca 2011 roku

Józef Jóźwiak

miał 58 lat  - Spoczywa na cmentarzu

św. Krzyża

Zmarł w dniu 01 września 2011 roku

Franciszek Malinowski

miał 84 lat - Spoczywa na cmentarzu

przy ul. Witkowskiej

Zmarł w dniu 07 kwietnia 2012 roku

Ryszard Nawrocki

miał 64 lata - Spoczywa na cmentarzu

św. Krzyża

Zmarł w dniu 16 maja 2012 roku

Edmund Wagner

miał 85 lat - Spoczywa na cmentarzu

św. Krzyża

Zmarł w dniu 22 listopada 2013 roku

Dariusz Śniegowski

miał 48 lata  - Spoczywa na cmentarzu

przy ul. Witkowskiej

Zmarł w dniu 28 listopada 2013 roku

Marek Lech

miał 52 lata     - Spoczywa na cmentarzu

przy ul. Witkowskiej

Zmarł w dniu 21 kwietnia 2015 roku

Stanisław Malinowski

miał 91 lat     - Spoczywa na cmentarzu

przy ul. Witkowskiej

Zmarł w dniu 17 listopada 2014 roku

Józef Koźlarek

miał 80 lat     - Spoczywa na cmentarzu

przy ul. Witkowskiej

Zmarł w dniu 23 marzec 2007 roku    

Aleksander Wittenbeck

miał 55 lat. - Spoczywa na cmentarzu

św. Piotra

Zmarł w dniu 16 lipca 2010 roku

Stanisław Ochocki

miał 67 lat.     - Spoczywa w Czeszewie

gm. Gołańcz pow. Wągrowiec

Zmarł w dniu 02 grudnia 2016 roku

Eugeniusz Karolko

miał 77 lat  - Spoczywa na cmentarzu

 św. Piotra

Zmarł w dniu 20 lutego 2018 roku

Wiesław Wrona

miał 47lat  - Spoczywa na cmentarzu

św. Krzyża

Zmarł w dniu 16 grudnia 2016 roku

Zygmunt Błaszak

miał 85 lat - Spoczywa na cmentarzu

Górczyńskim w Poznaniu

ODESZLI

 NA WIECZNĄ

SŁUŻBĘ

 

Umarłych wieczność dotąd trwa,

 dokąd pamięcią im się płaci.
Chwiejna waluta. Nie ma dnia,

by ktoś wieczności swej nie stracił.

               
(W. Szymborska)

Zmarła w dniu 10 marca 2019 roku

Dorota Jeżewska

miała 53 lata - Spoczywa na cmentarzu

Komunalnym we Wrześni