KRS - 0000043188

Pole tekstowe: Komunikaty

 

 

Zarząd SEiRP Gniezno

informuje, że najbliższe

 

ZEBRANIA OGÓLNE CZŁONKÓW

 

odbędzie się we wtorek

7 grudnia 2021 roku godz. 17.00

 

 

 

 

Informujemy, że Zarząd SEiRP Gniezno

udostępnia konto bankowe, na które można

dokonywać wpłat z tytułu składek członkowskich

Nr konta PKO BP

74 1020 4115 0000 9502 0074 3070

w tytule przelewu wpisać „ Składka - nazwisko”

 

Zapraszamy do korzystania z tej formy wpłat.

Więcej informacji na temat składek 

Skarbnik kol. Marian Szychowski

tel. 889 850 352