KRS - 0000043188

Komunikaty

Zarząd SEiRP Gniezno udostępnia konto bankowe, na które można dokonywać

wpłat z tytułu składek członkowskich

Nr konta PKO BP

74 1020 4115 0000 9502 0074 3070

w tytule wpisać „ Składka - nazwisko”

 

Zapraszamy do korzystania z tej formy

 

Więcej informacji na temat składek 

Skarbnik kol. Marian Szychowski

tel. 889 850 352

Pole tekstowe: DRUKI DO POBRANIA:

Informuje, że we wtorki w godz. 10.oo - 11.oo

pełnione są

DYŻURY CZŁONKÓW ZARZĄDU

Biuro Zarządu SEiRP

(KPP pokój nr 5)

 

Zapraszamy

Zarząd SEiRP Gniezno organizuje

w dniu 24.09.2022r. o godz. 15.00

SPOTKANIE PLENEROWE - ZABAWĘ PIKNIKOWĄ

w Wigwamie Nadleśnictwa Gniezno przy ul. Wrzesińskiej nr 83

 

Zgłoszenia i wpłaty przyjmuje kol. Mariusz Jeżewski - tel.600-499-761

 

Koszt udziału: 50,- zł / os.

.