KRS - 0000043188

Komunikaty

Zarząd SEiRP Gniezno udostępnia konto bankowe, na które można dokonywać

wpłat z tytułu składek członkowskich

Nr konta PKO BP

74 1020 4115 0000 9502 0074 3070

w tytule wpisać „ Składka - nazwisko”

 

Zapraszamy do korzystania z tej formy

 

Więcej informacji na temat składek 

Skarbnik kol. Marian Szychowski

tel. 889 850 352

Pole tekstowe: DRUKI DO POBRANIA:

Zarządy Stowarzyszeń IPA i SEiRP Gniezno

Zapraszają członków i sympatyków na organizowany wspólnie

Piknik integracyjny

 

 

 

 

 

 

 

 

,który odbędzie się w sobotę 3 czerwca 2023r. godz. 15.oo

W Gajówce, na terenie Nadleśnictwa Gniezno ul. Wrzesińska 83

Zaplanowano wiele atrakcji takich jak turniej strzelecki,

zabawę taneczną oraz inne niespodzianki.

Oczywiście będą też atrakcyjne przysmaki kulinarne.

Koszt uczestnictwa: 60,-zł/os.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 26 maja 2023r.  

tel. 608 807 557 lub 609 574 245

Pole tekstowe: Informujemy, że najbliższe
Zebrania Członków SEiRP Gniezno
odbędzie się we wtorek
6 czerwca 2023r. o godz. 16.00
 Restauracji „Herbowa”  ul. Roosevelta 114
Zapraszamy