KRS - 0000043188

Władze SEiRP w Gnieźnie wybrane w dniu 30.10.2019 roku

 

                  Skład Zarządu Koła w Gnieźnie

 

                 

                           Prezes                      - Mariusz Jeżewski

                           Wiceprezes               - Czesław Połka

                           Wiceprezes               - Krzysztof Hernacki

                           Sekretarz                  - Marek Jarzębicki

                           Skarbnik                    - Marian Szychowski

                           Członek                     - Hilary Kasprowicz

                           Członek                     - Zenon Pieterek

                       +  Członek                     - Jerzy Zyguła

        

                  Komisja Rewizyjna

 

                           - Włodzimierz Walendowski

                           - Zdzisława Ochocka

                           - Mirosław Imbierowicz

                                                     

                  Delegaci na V Zajazd Wojewódzki SEiRP

 

                           Krzysztof Hernacki

                           Czesław Połka                             -

                           Krzysztof Wabich