KRS - 0000043188

Władze SEiRP w Gnieźnie wybrane w dniu 06.09.2022 roku

 

                  Skład Zarządu Koła w Gnieźnie

 

                 

                           Prezes                      - Mariusz Jeżewski

                           Wiceprezes               - Czesław Połka

                           Wiceprezes               - Krzysztof Hernacki

                            Wiceprezes               - Piotr Wójcicki

                           Sekretarz                  - Marek Jarzębicki

                           Skarbnik                   - Marian Szychowski

                           Członek                     - Hilary Kasprowicz

                            Członek                         - Krzysztof Wabich         

        

                  Komisja Rewizyjna

 

                           - Włodzimierz Walendowski

                           - Mirosław Imbierowicz

                                                     

                  Delegaci na Zajazd Wojewódzki SEiRP

 

                           - Krzysztof Wabich 

                            - Hilary Kasprowicz