KRS - 0000043188

monitoring pozycji

      

 

Statut

Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych

 

                               

 

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy

z dnia 8.12.2011 zatwierdzony został zmieniony

Statut

Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych

 

tekst jednolity uchwalony przez Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów w dniu 16.08.2011 r.

Pole tekstowe: STATUT SEiRP